Σκουπίδια σακούλες 35 l-36 κομμάτια

Do you want to get additional information?

Ask via the contact form

προειδοποιήσεις

 • Το προϊόν είναι εγκεκριμένο για εμπορία στις χώρες της Ευρασιατικής Τελωνειακής Ένωσης
 • Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, μπορεί να ανακυκλωθεί. Τα πακέτα από HDPE είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση (μετά από έκπλυση με χλιαρό νερό με την προσθήκη μη επιθετικών απορρυπαντικών και χωρίς τη χρήση λειαντικών (σκόνες, πάστες)
 • Συσκευασίες από χαρτί
 • Φροντίστε για καθαριότητα, πετάξτε τη συσκευασία του χρησιμοποιημένου προϊόντος στον κάδο
 • Μακριά από παιδιά

Did you know that ... Baking paper helps to remove stains from wax. Simply heat the iron and the stain applied. The wax will flow in the paper, and dirty material will remain clean.

Vi-It can handle! Cover the paper top of dough to keep it from Cook or excessive zarumienieniu.

The advantages of

 • The high quality of the material.
 • Ideally suited for medium-sized baskets in any shape.
 • Durable and comfortable to use.
 • Do not stick together with each other, which makes it easy to separate them from each other on a roll.
 • Eco-friendly and eco-friendly-suitable for reuse.

Applies to

 • How to choose the right size of bag? Too little bag can slide down from the rim of the trash, so that the waste will fall directly into the container. Why choose the bag that is inserted into the trash can will stick out beyond his rant on about 15 cm.
 • Before you buy a specific garbage bags to consider how they will be used. Buying bags for the kitchen, we should opt for a thicker, more durable models, which certainly does not burst during launch. On the other hand, when it comes to garbage bags used in the Office or bathroom, can be put on thinner models.
 • How to properly evaluate the thickness of liners?
  Compare with each other rolls, which include the same pieces bags – they are thicker, the thicker the foil, which made garbage bags.

Επιμελητεία

Αριθμός τεμαχίων σε χαρτοκιβώτιο 45
Αριθμός χαρτοκιβωτίων σε ένα στρώμα παλετών 10
Αριθμός στρώσεων σε μια παλέτα 9
Αριθμός χαρτοκιβωτίων σε μια παλέτα 90
Αριθμός τεμαχίων σε μια παλέτα 4050
Βάροςi 0,113 kg
Βάρος χαρτοκιβωτίου 5,217 kg
Βάρος παλέτας (με παλέτα EURO) 489,53 kg